Xphone.cz

Telefonní čísla

Jak rezervovat telefonní čísla

Jste společnost, plánujete větší využití VoIP služeb do budoucna a chcete, aby Vaše telefonní čísla byla v jedné řadě? Nabízíme Vám možnost rezervace vhodných telefonních čísel. Telefonní čísla nebudou využita, budou ale rezervována na Vaší společnost a nebudou přidělena jinému zákazníkovi.

Pro objednání rezervace nás prosím kontaktujte.

[ nahoru ]

Proč je telefonní číslo odlišné od mého stávajícího čísla

Pokud jste správně uvedl obec, ve které je číslo nainstalováno, přidělili jsme Vám takové číslo, které je v uvedeném kraji dostupné a které je možno přidělovat.

To, že se telefonní číslo liší i třeba prvními 2 čísly od Vašeho původního telefonního čísla je dané tím, že přidělení telefonních čísel probíhá na základě rozdělení do krajů a každý operátor včetně nás používá určité číselné rozsahy. Přehled telefonních předvoleb pro jednotlivé kraje naleznete v tabulce.

Nemusíte mít ale strach, přidělené telefonní číslo je běžné, hovory na něj budou účtovány správně (místní sazba v rámci kraje).

Praha: 2
Středočeský 31, 32
Karlovarský 35
Plzeňský 37
Jihočeský 38, 39
Ústecký 41, 47
Pardubický 46
Liberecký 48
Královéhradecký 49
Jihomoravský 51, 52, 53, 54
Vysočina 56
Moravskoslezský 55, 59
Olomoucký 58
Zlínský 57
[ nahoru ]

Jak změnit telefonní číslo

Telefonní číslo je možné změnit pouze tak, že nás kontaktujte.

Pro změnu čísla nás kontaktujte.

[ nahoru ]

Chci si zachovat telefonní číslo

Zachování telefonního čísla je možné. Všichni telekomunikační operátoři veřejných pevných sítí jsou povinni Vám poskytnout službu tzv. přenositelnosti telefonních čísel. Telefonní číslo, které přenesete do naší sítě, Vám funguje jako běžné telefonní číslo.

Jak postupovat:

  1. Kontaktujte nás, zašlete poslední vyúčtování od Vašeho (bývalého) telekomunikačního operátora, my pro Vás připravíme podklady k přenositelnosti a zašleme Vám je na Vaší adresu. Vy je podepíšete a pošlete k nám.
  2. Po obdržení zpracujeme požadavek, zkontrolujeme, že je vše správně vyplněno a zadáváme požadavek do společné databáze. Současně odesíláme původnímu operátorovi vyplněný a Vámi podepsaný formulář. Počíná běžet lhůta pro přenesení.
  3. Původní operátor nám potvrdí termín přenesení čísel. Nyní běží lhůta 2 pracovních dní.
  4. V třetí den proběhne přenesení. Přenesení je obvykle naplánováno na 10:00. Současně s přenesením končí Váš smluvní vztah s původním poskytovatelem a původní linka přestává fungovat. Pokud máte pronajatý telefonní přístroj, je nutné jej vrátit původnímu poskytovateli.

Od chvíle, kdy nám původní operátor potvrdí objednávku přenositelnosti, nastavujeme číslo na Vaší lince pro odchozí identifikaci (bude se zobrazovat volajícím).

Standardně přenesené číslo nahradí původní číslo, které jsme Vám přidělili, pokud jej ale nechcete takto nahradit, kontaktujte nás, provedeme změnu Vašeho nastavení.

Pokud přenášíte číslo analogové linky, jedná se o jednoduchou objednávku. Pokud přenášíte ISDN2 nebo ISDN30 linku, jedná se o komplexní objednávku.

Přenesením čísla zároveň končí Váš vztah s původním operátorem. Smlouvu nevypovídejte zvláštní výpovědí, mohlo by se stát, že Vám telefonní číslo nebude přeneseno.

[ nahoru ]

Chtěli bychom být mít číslo zelené linky 800

Poskytujeme služby zelené linky. Linky jsou určeny pro poskytování informačních služeb Vašim zákazníkům, partnerům, atd.

Pro bližší informace a konkrétní podmínky nás prosím kontaktujte.

[ nahoru ]

Chtěli bychom nabízet služby na linkách 900, 906

Poskytujeme služby tzv. žluté linky. Linky jsou určeny pro poskytování informačních služeb a volající za volání platí sazbu dle telefonního čísla. Z této zvýšené částky dostáváte provize. Služba je vhodná pro poskytování služeb po telefonu, např. právní poradny, daňové poradny, případně jiných placených služeb.

Pro bližší informace a konkrétní podmínky nás prosím kontaktujte.

[ nahoru ]

Můžete mi přidělit slovenské číslo ?

Pokud máte na mysli to, že slovenská pobočka využije služby XPHONE v Slovenské republice, bude mít slovenské číslo a mezi sebou si budete volat zdarma, pak ano. Cena za přidělení slovenského čísla je 500 Kč. Ostatní podmínky ani ceny se nemění.

Pokud však chcete slovenské číslo nastavit v jiné zemi než v Slovenské republice, a to za účelem toho, aby Vám ze Slovenska volali za místní sazby, tak to bohužel možné není.

[ nahoru ]

Copyright © 2005-2022 RPNET s.r.o.