Xphone.cz

Spolupráce

Kontakt

Spolupráce

Nabízíme Vám možnost spolupráce na bázi velkoobchodního prodeje. Tento model je určen zejména pro společnosti, které hodlají do svého portfolia začlenit hlasové služby, ale zároveň nechtějí službu provozovat, koupit a obnovovat technologické zázemí nutné pro provoz služby, zajištovat si mezioperátorské propojení atd.

Typickým partnerem jsou společnosti poskytující připojení k síti Internet, případně přímo implementátoři VoIP technologií.

Existují 2 základní způsoby velkoobchodní spolupráce, dealerský prodej a prodej na bázi outsourcingu služby.

Dealerský prodej

  • Vaše společnost se stane autorizovaným dealerem našich služeb.
  • Služby budou prodávány pod naší značkou a s dodržením našeho ceníku pro koncové uživatele.
  • Vaše zaměstnance, kteří budou mít zodpovědnost za prodej a instalace VoIP technologií u Vašich zákazníků proškolíme.
  • Vy poskytujete základní support zákazníkovi (kontrola nastavení, kontrola připojení k Internetu), my zajišťujeme second level support - tj. řešení závažnějších otázek ohledně služeb.
  • Více info zde.

Prodej na bázi outsourcingu služby

  • Vaše společnost se stane poskytovatelem hlasových služeb.
  • Služby jsou poskytovány Vámi pod Vaší značkou, služby se stávají zcela integrální součástí Vašeho portfolia, pro zákazníka není patrné, že technologicky nejsou poskytovány Vaší společností.
  • Zajistíme Vám komplexní support pro Vaší společnost - distribuci zařízení, kvalifikované konzultace, zajištění prioritní péče, proškolení Vašich zaměstnanců, konzultace v oblasti obchodních otázek.
  • Více info zde.
Copyright © 2005-2022 RPNET s.r.o.