Xphone.cz

Služby k volání

Hlasová schránka

Nezmeškejte již žádný hovor. Hlasová schránka přijme vzkaz volajícího, který se Vám nemohl dovolat. Tento zvukový vzkaz je Vám přístupný po přihlášení na zákaznický portál. Sami též můžete nastavit, jestli Vám ho máme poslat emailem, případně Vás emailem upozornit na to, že máte nový vzkaz. Můžete též nastavit vlastní pozdrav pro volající.

Tato služba je zdarma ke všem linkám v síti XPHONE.

[ nahoru ]

Faxová schránka

Je pro Vás překážkou pro osvobození se od pevné telefonní linky to, že musíte přijímat faxy ? Zbavte se Vašeho neskladného faxu i telefonní linky zároveń a pořiďte si faxovou schránku. Faxová schránka funguje na samostatném čísle jako virtuální fax. Po zavolání na toto číslo přijme fax, který je Vám dále zpřístupněn na zákaznickém portálu, případně máte možnost nastavení zaslání faxu v příloze emailem nebo jen zaslání informace o příchodu nového faxu na Vaší emailovou adresu. Tuto službu Vám může zřídit pouze pracovník XPHONE a to buďto převodem Vašeho stávajícího telefonního čísla nebo přidáním dalšího čísla pod Váš zákaznický účet. Toto číslo bude sloužit výhradně jako faxové. V případě zájmu nás kontaktujte.

Cena za zřízení: 0 Kč
Cena za používání: 99 Kč měsíčně
[ nahoru ]

Odesílání faxů

Služba je vlastně opakem služby faxová schránka. Ve Vašem počítači vygenerujete soubor ve formátu PDF, ten poté vložíte do formuláře na zákaznickém portálu. PDF soubor je poté odfaxován na zadané telefonní číslo. Máte možnost nastavit vlastnosti pro opakování odesílání (např. při obsazeném čísle, atd.).

Cena za zřízení: 0 Kč
Cena za používání: 0 Kč měsíčně

Služba je zpoplatněna pouze jako volání na cílové číslo dle Vašeho ceníku. Doba volání je z bezpečnostních důvodů omezena na 10 minut.

[ nahoru ]

Telefonní seznam

Podobně jako na mobilním telefonu vidíte u každého volajícího jméno z adresáře, je toto možné i se službou XPHONE. Pokud si k číslu přidáte na zákaznickém portálu jméno, uvidíte jej přiřazené u jakéhokoliv hovoru s tímto číslem. Pokud máte telefon, který zobrazuje jméno volajícího, uvidíte jej i na displeji svého telefonu (u SIP telefonu jen u příchozího hovoru, MGCP telefon i u odchozího/nepřijatého hovoru).

Tato služba je zdarma ke všem linkám v síti XPHONE.

[ nahoru ]

Přesměrování hovorů

Máte možnost nastavit přesměrování hovorů za stanovených podmínek (vždy, nedostupný, nepřijímá, obsazeno). Přesměrování může být nastaveno buď do hlasové schránky, případně na jiné telefonní číslo. U každého typu přesměrování můžete též nastavit, jestli volající uvidí kam se hovor přesměrovává, případně jaké telefonní číslo se u přesměrovaného hovoru zobrazí (číslo linky nebo číslo volajícího).

Přesměrovanou část hovoru hradí ten, kdo přesměrování na své lince nastavil. Pokud na Vaší lince není dostatečný kredit, přesměrování neproběhne.

Tato služba je zdarma ke všem linkám v síti XPHONE.

[ nahoru ]

Čekající hovory

Pokud to umožňuje Vaše koncové zařízení, je Vám signalizován příchozí hovor na Vaší linku během druhého hovoru. Zvuková signalizace krátkým pípnutím a případným zobrazením čísla volajícího Vám umožňuje se rozhodnout, jestli hovor přijmete nebo nepřijmete. Volající uslyší informaci o tom, že hovoříte a je požádán o vyčkání.

Tato služba je zdarma ke linkám typu SIP a MGCP (Cisco) v síti XPHONE.

[ nahoru ]

Nezobrazení identifikace volajícího

Standardně se volaným zobrazuje Vaše číslo. Pokud ale nechcete, aby se Vaš číslo zobrazilo, využijte službu CLIR (nezobrazení identifikace volajícího). Volaný neuvidí Vaše telefonní číslo. Službu je možné využít ve 2 variantách:

  • Trvalé nezobrazení, zobrazení na přání
  • Trvalé zobrazení, nezobrazení na přání

Služba se ovládá na webovém portálu služby nebo kódem před číslem volaného (*31#číslo nebo #31#číslo).

Tato služba je zdarma ke všem linkám v síti XPHONE.

[ nahoru ]

Hudba při čekání

Pokud chcete, můžete během hovoru aktivovat službu držení hovorů. Hovor s původním volajícím je přidržen. Vy můžete volit další číslo a poté se k původnímu hovoru vrátit. Volající během přidržení slyší hudbu.

Tato služba je zdarma ke všem linkám v síti XPHONE.

[ nahoru ]

Chybové hlášky

Pokud Vám někdo zavolá na Vaší linku, která je nedostupná, uslyší hlásku o tom, že číslo není dočasně dostupné, na rozdíl od řady jiných sítí, kde volající, kteří Vám volají na Vaší vypnutou linku slyší hlásky o neexistujícím čísle nebo se linka signalizuje jako obsazená.

Pokud vy vytočíte například neexistující číslo, uslyšíte konkrétní hlasovou informaci o tom, že volané číslo neexistuje nebo jiný důvod, proč Váš hovor nemohl být spojen.

[ nahoru ]

Identifikace zlomyslného volání

Obtěžuje Vás volání z "skrytého čísla" ? Ve výpisech volání na zákaznickém portálu klikněte na detail hovoru (ikonky lupy) a číslo pro Vás můžeme identifikovat. Identifikace je zpoplatněna jednorázovou částkou 0 Kč (časově omezená nabídka).

[ nahoru ]

Blokování odchozích hovorů

Máte možnost nastavit blokování hovorů do některých směrů.

Tato služba je zdarma ke všem linkám v síti XPHONE.

[ nahoru ]

Blokování příchozích hovorů

Máte možnost nastavit z kterých čísel si přejete nebo nepřejete přijmout hovory. Zadání čísel je možné do tzv. white i black listu - tj. čísla která budou povolena a ta která budou zakázána. Při zadání je možno využít zástupné znaky.

Tato služba je zdarma ke všem linkám v síti XPHONE.

[ nahoru ]

Upozornění na nepřijatý hovor

Pokud na Vaší lince zaznamenáme nepřijatý hovor, můžeme Vám poslat email nebo SMS s informacemi o hovoru (důvod nepřijetí, čas, volající). V nastavení je možné zadat emailovou adresu nebo číslo pro zaslání SMS a také vybrat stavy, při kterých se má zpráva zasílat (nedostupný, obsazený, atd.).

Tato služba je zdarma ke všem linkám v síti XPHONE. Účtovány jsou pouze zprávy SMS.

[ nahoru ]

Copyright © 2005-2022 RPNET s.r.o.